Virginia Tech™home

Jie Zhang

Jie Zhang

Jie Zhang
Jie Zhang
514 Whittemore Hall

Advisor

Dr. Subhash Sarin

Education

Chongqing University

Research Interests

  • Reverse supply chain
  • Mathematical programming
  • Scheduling