Hao Wang

Advisor

Dr. John Casali

Education

2008-2012 University of Michigan, Ann Arbor

2008-2012 Shanghai Jiao Tong University 

Research Interests

  • Acoustic Situation Awareness
  • Cognitive Ergonomics

Hao Wang

Hao Wang
Hao Wang